הפקולטה למשפטים
הפקולטה למשפטים

שבוע פתוח לתואר שני

21-25.06
Zoom

מפגשי Zoom text למגוון תוכניות

תכניית שבוע פתוח לתכניות לתואר שני - יוני 2020

22 ביוני
יום ב'
18:00

משפטים

משפטים ללא משפטנים

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
23 ביוני
יום ג'
18:00

משפטים

תואר שני במשפטים

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן