הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

שבוע פתוח לתואר שני

21-25.06
Zoom

מפגשי Zoom text למגוון תוכניות

תכניית שבוע פתוח לתכניות לתואר שני - יוני 2020

23 ביוני
יום ג'
 20:30

 החוג לפיזיותרפיה

תואר שני M.Sc.PT

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
24 ביוני
יום ד'
13:00-15:00

ריפוי בעיסוק

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
21 ביוני
יום א'
15:00

בית ספר לעבודה סוציאלית

תואר שני ותוכנית ההשלמות לתואר שני

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
22 ביוני
יום ב'
 20:00

 בריאות נפש קהילתית

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
21 ביוני
יום א
 19:00

 הפרעות בתקשורת

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
23 ביוני
יום ג'
17:30-19:00

טיפול באמנויות

אמנות חזותית

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
21 ביוני
יום א'
09:00

טיפול באמנויות

תנועה ומחול

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
24 ביוני
יום ד'
10:00- 13:00

טיפול באמנויות

דרמה תרפיה/פסיכודרמה

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
22 ביוני
יום ב'
10:00

גרונטולוגיה

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
23 ביוני
יום ג'
17:00

שירותי אנוש

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן