הפקולטה למדעי הרוח
הפקולטה למדעי הרוח

שבוע פתוח לתואר שני

21-25.06
Zoom

מפגשי Zoom text למגוון תוכניות

תכניית שבוע פתוח לתכניות לתואר שני - יוני 2020

24 ביוני
יום ד'
16:00

החוג למוסיקה

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
24 ביוני
יום ד'
16:00-17:30

החוג לתאטרון

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
24 ביוני
יום ד'
12:00-14:00

החוג לאומנות

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
24 ביוני
יום ד'
16:00-18:00

החוג לאומנות

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
23 ביוני
יום ג'
12:00

לימודי תרבות

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
23 ביוני
יום ג'
14:00

לימודי נשים ומגדר

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
23 ביוני
יום ג'
16:00

לימודי אסיה

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
21 ביוני
יום א'
16:30-17:30

מחשבת ישראל

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
23 ביוני
יום ג'
12:00

הסטוריה של עם ישראל

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
23 ביוני
יום ג'
20:30

החוג למקרא

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
25 ביוני
יום ה'
18:00

החוג למקרא

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
21 ביוני
יום א'
17:00

החוג לפילוסופיה

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
25 ביוני
יום ה'
17:00

החוג לארכיאולוגיה

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
24 ביוני
יום ד'
14:00-16:00

תרבות וקולנוע

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
24 ביוני
יום ד'
15:00-17:00

ציויליזציות ימיות

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
22 ביוני
יום ב'
12:00-14:00

היסטוריה כללית

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
22 ביוני
יום ב'
16:00

שפה וספרות אנגלית

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
25 ביוני
יום ה'
12:00

החוג ללימודי המזרח התיכון והאסלאם

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
22 ביוני
יום ב'
10:00-12:00

החוג לתולדות האמנות

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
25 ביוני
יום ה'
16:00-18:00

החוג לתולדות האמנות

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
25 ביוני
יום ה
14:00

החוג לספרות עברית והשוואתית

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
22 ביוני
ים ב'
15:00-17:00

לימודי גרמניה ואירופה

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן