הפקולטה לחינוך
הפקולטה לחינוך

שבוע פתוח לתואר שני

21-25.06
Zoom

מפגשי Zoom text למגוון תוכניות

תכניית שבוע פתוח לתכניות לתואר שני - יוני 2020

21 ביוני
יום א'
18:00-19:00

למידה הוראה והדרכה

המגמה לטכנולוגיות בחינוך

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
22 ביוני
יום ב'
18:00-19:00

למידה הוראה והדרכה

המגמה לחקר החינוך האלטרנטיבי

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
23 ביוני
יום ג'
18:00-19:00

למידה הוראה והדרכה

המגמה לחקר החינוך האלטרנטיבי

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
24 ביוני
יום ד'
18:00-19:00

למידה הוראה והדרכה

המגמה לטכנולוגיות בחינוך, המגמה לחקר החינוך האלטרנטיבי, המגמה לפיתוח מערכות חינוך

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
25 ביוני
יום ה'
18:00-19:00

למידה הוראה והדרכה

המגמה לטכנולוגיות בחינוך

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
21 ביוני
יום א'
17:30-19:00

ייעוץ והתפתחות האדם

הנחיית קבוצות

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
22 ביוני
יום ב'
18:00-20:00

ייעוץ והתפתחות האדם

התכנית הרב תחומית לחינוך והתפתחות בגיל הרך

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
22 ביוני
יום ב'
19:30-21:00

ייעוץ והתפתחות האדם

ייעוץ והדרכת הורים

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
23 ביוני
יום ג'
18:00-19:30

ייעוץ והתפתחות האדם

טיפול באמנויות – ביבליותרפיה

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
24 ביוני
יום ד'
17:00-19:00

ייעוץ והתפתחות האדם

ההתמחות בפסיכותרפיה אינטגרטיבית גוף-נפש-רוח

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
25 ביוני
יום ה'
18:00-19:30

ייעוץ והתפתחות האדם

ייעוץ חינוכי

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
22 ביוני
יום ב'
16:00-18:00

לקויות למידה

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
22 ביוני
יום ב'
20:00-21:30

מנהיגות ומדיניות בחינוך

תואר שני בניהול מערכות חינוך

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
23 ביוני
יום ג'
20:00-21:30

מנהיגות ומדיניות בחינוך

חינוך, חברה ותרבות עם דגש על חינוך בלתי-פורמלי

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
22 ביוני
יום ב'
20:00

מנהיגות ומדיניות בחינוך

תואר שני בניהול מערכות חינוך למשרתי מערכת הביטחון

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
25 ביוני
יום ה'
16:00-17:00

חינוך מיוחד

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
21 ביוני
יום א'
17:00-19:00

חינוך מתמטי

תואר שני,התמחויות,תעודות הוראה וקריירה שניה

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן
24 ביוני
יום ד'
18:00-20:00

חינוך מתמטי

תואר שני,התמחויות,תעודות הוראה וקריירה שניה

להרשמה ולקבלת תזכורת ביום המפגש

לחץ כאן